LONGKOU YIYOU PENCIL FACTORY
龙口益友文教用品有限公司
 
 E-mail(邮箱): manager@china-yiyou.com
 TEL(电话): 0086-535-8591330
 Sales Tel(电话): 0086-535-8592906
 Sales Tel(电话): 0086-535-8592418
 FAX(传真): 0086-535-8593588
 Mobile TEL (手机): 13963826488 13854581817
 Linkman(联系人): Mr.Wang 王先生
 Post Code (邮编) : 265713
 Address(地址): XUFU TOWN,LONGKOU CITY,SHANDONG, CHINA

中国山东省龙口市徐福驻地
版权所有:龙口益友文教用品有限公司     制作维护:商鼎网通